قابل توجه کلیه دانشجویان، جهت درخواست در شورای بررسی موارد خاص (استانی یا داخلی) می بایست به سامانه سجاد در آدرس https://portal.saorg.ir مراجعه نموده و بعد از ثبت نام، درخواست خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایند. راهنمای ثبت نام و ثبت درخواست کمیسیون در بخش قوانین و مقررات سامانه موجود می باشد. توصیه می شود دانشجویان این راهنما را مطالعه نمایند.

دانلود راهنمای ثبت درخواست کمیسیون در سامانه سجاد

جهت ورد به سامانه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل کلیک نمایید

کارگاه توانمندسازی و مهارت آموزی

کارگاه آشنایی با تکنیک های محلول سازی 

آموزش طراحی سایت