اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا  و بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر از سرگیری حضوری فعالیت های آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، برنامه آموزشی حضوری به شرح زیر از روز شنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه 1401 در محل موسسه آموزش عالی صبا به آدرس ارومیه - بلوار جام جم - پلاک 12 برگزار خواهد شد.

*نامه وزارت علوم برای از سرگیری آموزش حضوری

*اطلاعیه دانشگاه ارومیه برای از سرگیری آموزش حضوری

گروه بندی و زمان برگزاری کلاس ها از طریق تاییدیه تحصیلی سامانه آموزشی دانشجویان  قابل مشاهده می باشد.

همراه داشتن گواهی تزریق 2 دز واکسن کرونا و زدن ماسک جهت حضور در کلاس ها الزامی می باشد.

برنامه هفتگی کلاسهای حضوری 

روز نام_درس استاد ساعت_شروع ساعت_پايان كلاس هفته
شنبه شيمي عمومي 1 محمود سنجري 1400 1600 کلاس 102 هر هفته
شنبه باکتري شناسي 1 مجرد-صابر 1500 1630 کلاس 101 هر هفته
شنبه شيمي عمومي 1 محمود سنجري 1600 1800 کلاس 102 هفته هاي فرد
شنبه باکتري شناسي 1 مجرد-صابر 1630 1800 کلاس 101 هفته هاي فرد
شنبه آزمايشگاه باکتري شناسي 1 مجرد-صابر 1630 1800 کلاس 101 هفته هاي زوج
يک شنبه شيمي آلي 1 رشيدي-احمد 830 1030 کلاس 101 هر هفته
يک شنبه آزمايشگاه شيمي عمومي 2 رشيدي-احمد 1030 1230 آزمايشگاه 1 هفته هاي زوج
يک شنبه شيمي آلي 1 رشيدي-احمد 1030 1230 کلاس 101 هفته هاي فرد
يک شنبه آمار زيستي تقي زاده اسکوئي-امير رضا 1030 1230 کلاس 102 هر هفته
يک شنبه شيمي عمومي 2 محمود سنجري 1400 1600 کلاس 101 هر هفته
يک شنبه خواص فيزيکي مواد غذايي رضازاد باري-لعيا 1400 1600 کلاس 103 هر هفته
يک شنبه بيوشيمي فيزيک رشيدي-احمد 1400 1600 کلاس 102 هر هفته
يک شنبه ويروس شناسي مجرد-صابر 1500 1630 کلاس 104 هر هفته
يک شنبه آزمايشگاه شيمي آلي 1 محمود سنجري 1600 1800 آزمايشگاه 1 هفته هاي زوج
يک شنبه شيمي عمومي 2 محمود سنجري 1600 1800 کلاس 101 هفته هاي فرد
يک شنبه بيوشيمي فيزيک رشيدي-احمد 1600 1800 کلاس 102 هفته هاي فرد
يک شنبه ويروس شناسي مجرد-صابر 1630 1800 کلاس 104 هفته هاي فرد
دو شنبه آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي خليلي- امين 830 1030 آزمايشگاه 1 هفته هاي فرد
دو شنبه عرفان عملي اسلامي سيدي-ميررسول 830 1030 کلاس 101 هر هفته
دو شنبه مباني بوم شناسي حبيبي دستجرد - زيبا 930 1100 کلاس 102 هفته هاي فرد
دو شنبه زيست شناسي سلولي و مولکولي 3 رضازاد باري-لعيا 1030 1230 کلاس 103 هر هفته
دو شنبه تفسير موضوعي قرآن سيدي-ميررسول 1030 1230 کلاس 104 هر هفته
دو شنبه مباني بوم شناسي حبيبي دستجرد - زيبا 1100 1230 کلاس 102 هر هفته
دو شنبه آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري رضازاد باري-لعيا 1230 1400 آزمايشگاه 1 هفته هاي فرد
دو شنبه آز مباني فيزيولوژي جانوري رضازاد باري-لعيا 1230 1400 آزمايشگاه 1 هفته هاي فرد
دو شنبه آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1 رضازاد باري-لعيا 1230 1400 کلاس 101 هفته هاي زوج
دو شنبه کارآفريني حبيبي دستجرد - زيبا 1230 1400 کلاس 102 هر هفته
دو شنبه آزمايشگاه ميکروبيولوژي صنعتي رضازاد باري-لعيا 1400 1600 آزمايشگاه 1 هفته هاي زوج
دو شنبه زيست شناسي سلولي و مولکولي 3 رضازاد باري-لعيا 1400 1600 کلاس 102 هفته هاي فرد
دو شنبه ميکروبيولوژي صنعتي رضازاد باري-لعيا 830 1100 کلاس 103 هر هفته
دو شنبه مباني مهندسي ژنتيک آيدا-جوان مرد 1600 1800 کلاس 102 هر هفته
دو شنبه ميکروبيولوژي صنعتي رضازاد باري-لعيا 1400 1600 کلاس 104 هر هفته
دو شنبه آزمايشگاه ايمني شناسي مجرد-صابر 1630 1800 آزمايشگاه 1 هفته هاي فرد
سه شنبه ميکروبيولوژي 1 خليلي- امين 1030 1230 کلاس 101 هر هفته
سه شنبه آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اسماعيل زاده-حسين 1030 1230 کلاس 102 هر هفته
سه شنبه مباني بيوانفورماتيک عباسي - حامد 1230 1400 سايت کامپيوتري 1 هر هفته
سه شنبه ميکروبيولوژي 1 خليلي- امين 1230 1400 کلاس 101 هفته هاي فرد
سه شنبه ژنتيک 1 رشيد-پاک نيا 1400 1600 کلاس 101 هر هفته
سه شنبه مباحثي در ژنتيک محمدزاده-سعيد 1400 1600 کلاس 102 هر هفته
سه شنبه ميکروبيولوژي غذايي خليلي- امين 1400 1600 کلاس 104 هر هفته
سه شنبه آزمايشگاه ژنتيک 1 محمدزاده-سعيد 1600 1800 آزمايشگاه 1 هفته هاي زوج
سه شنبه ژنتيک 1 رشيد-پاک نيا 1600 1800 کلاس 101 هفته هاي فرد
سه شنبه مباني ريز زيست فناوري ميکربي خليلي- امين 1600 1800 کلاس 102 هر هفته
چهار شنبه مباني جانور شناسي خانشي 830 1030 کلاس 101 هر هفته
چهار شنبه آزمايشگاه مباني جانور شناسي خانشي 1030 1230 آزمايشگاه 1 هفته هاي زوج
چهار شنبه مباني جانور شناسي خانشي 1030 1230 کلاس 101 هفته هاي فرد
چهار شنبه ايمني زيستي محمود سنجري 1230 1400 کلاس 101 هر هفته
چهار شنبه مباني فيزيولوژي جانوري خانشي 1230 1400 کلاس 102 هر هفته
چهار شنبه انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) اسماعيلي 1400 1600 کلاس 101 هر هفته
چهار شنبه مباني فيزيولوژي جانوري خانشي 1400 1600 کلاس 102 هفته هاي فرد
چهار شنبه مباني زيست شناسي تکويني خانشي 1400 1600 کلاس 102 هفته هاي زوج
چهار شنبه انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) اسماعيلي 1600 1800 کلاس 101 هر هفته
چهار شنبه تکامل موجودات زنده غلامي-حجت 1800 2000 کلاس 102 هر هفته
چهار شنبه مباني زيست شناسي تکويني خانشي 1600 1800 کلاس 102 هر هفته
پنج شنبه مباني زيست فناوري مظاهري-رودين 1030 1230 کلاس 101 هر هفته
پنج شنبه رياضي عمومي 2 محمد بهروش 1400 1600 کلاس 101 هر هفته
پنج شنبه کاربرد نرم افزار هاي محاسباتي در صنايع غذايي عباسي - حامد 1415 1600 کلاس 102 هفته هاي فرد
پنج شنبه کاربرد نرم افزار هاي محاسباتي در صنايع غذايي ساينا مويد زاده 1415 1600 کلاس 102 هفته هاي زوج
پنج شنبه رياضي عمومي 2 محمد بهروش 1600 1800 کلاس 101 هفته هاي فرد
پنج شنبه پديده هاي انتقال در صنايع غذايي علمي 1600 1900 کلاس 103 هر هفته