اطلاعیه تعطیلی دانشگاه صبا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 

به اطلاع عموم دانشجویان، اساتید و همکاران محترم می رساند، بنا به تصمیم کارگروه سوخت استان؛با عنایت به برودت شدید هوا و احتمال کاهش فشار گاز، مقرر گردید کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و بخش های اداری دانشگاه صبا روز سه شنبه 20 دی ماه و چهارشنبه 21 دی ماه 1401 تعطیل و تاریخ برگزاری امتحانات روزهای مذکور به بعد از اتمام امتحانات موکول و زمان آن متعاقبا اعلام می شود.