اطلاعیه تشکیل کلاسهای حضوری نیمسال اول سالتحصیلی 1401

قابل توجه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود

   کلاسها طبق برنامه هفتگی از روز شنبه مورخه 9 مهر 1401 تشکیل خواهد شد.

 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جدیدالورود

کلاسها طبق برنامه هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 14 مهر 1401 تشکیل خواهد شد.