با عنایت به مصوبه نشست ستاد ملی کرونا در خصوص از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشوردر تمام مقاطع مقتضی است جهت اسکان و رزرو خوابگاه خودگردان مجاز زیر نظر دانشگاه ارومیه از روز شنبه مورخه 27 فروردین 1401 برای گرفتن معرفی نامه بصورت حضوری به اداره امور دانشجویی موسسه صبا مراجعه نمایید.