نحوه تدوین پروژه چاپ

جهت گزراندن واحد درسی پروژه رعایت موارد زیر الزامی است:

رنگ جلد پروژه :

ردیف

رشته

رنگ جلد

۱

صنایع غذایی

سورمه ای

۲

صنایع شیمیایی

زرشکی

۳

کامپیوتر

سبز

۴

اقتصاد

سبز تیره

۵

تولیدات

سورمه ای

۶

باغبانی

سبز تیره

 

 

 

فایل راهنمای تدوین پروژه جهت مشاهده کلیک نمایید