مالی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۰


 شماره حساب جهت واریز شهریه دانشگاه : ۰۲۰۸۸۱۷۱۰۶۰۰۷ بنام موسسه آموزش عالی غیر دولتی صبا نزد بانک صادرات

_________________________________________

 


آخرین به روز رسانی ( چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۸ )