صفحه اصلی تصاویر

دانشکده ها

 

يكشنبه ۱۷ فروردين
۱۳۹۹

11. شعبان 1441


5. آوریل 2020

رویداد تصویری

تصاویر
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044