صفحه اصلی معاونت پژوهشی معرفی کارکنان

دانشکده ها

 

دوشنبه ۷ مهر
۱۳۹۹

10. صفر 1442


28. سپتامبر 2020

رویداد تصویری


کارکنان پژوهش
شماره عنوان مطلب
1 حامد عباسی
2 حلیمه خلفی
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044