صفحه اصلی معاونت پژوهشی معرفی کارکنان

دانشکده ها

 

سه شنبه ۳۰ مهر
۱۳۹۸

22. صفر 1441


22. اکتبر 2019

رویداد تصویری


کارکنان پژوهش
شماره عنوان مطلب
1 حامد عباسی
2 حلیمه خلفی
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044