صفحه اصلی هیأت موسس مهندس سیدفتح ا... فواد مرعشی

دانشکده ها

 

سه شنبه ۲۳ مرداد
۱۳۹۷

2. ذي‌الحجه 1439


14. آگوست 2018

رویداد تصویری


مهندس سیدفتح ا... فواد مرعشی PDF چاپ نامه الکترونیک
مهندس سیدفتح ا... فواد مرعشی

دریافت رزومه : CV

 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044