صفحه اصلی هیأت موسس مهندس سیدفتح ا... فواد مرعشی

دانشکده ها

 

پنجشنبه ۲ شهریور
۱۳۹۶

30. ذي‌القعده 1438


23. آگوست 2017

رویداد تصویری


مهندس سیدفتح ا... فواد مرعشی PDF چاپ نامه الکترونیک
مهندس سیدفتح ا... فواد مرعشی

دریافت رزومه : CV

 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044