دانشکده ها

 

پنجشنبه ۶ آذر
۱۳۹۹

10. ربيع‌الثاني 1442


26. نوامبر 2020

رویداد تصویری


مدیران گروه PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
یک‌شنبه، ۲۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۴

ردیف

دانشکده

مقطع

عنوان رشته

مدیر گروه

شماره تلفن

کارشناس

۱ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی خانم دکتر ایلخانی پور ۰۹۱۴۴۴۳۰۵۱۶ آقای پیام
۲ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی آقای دکتر انویه ۰۹۱۴۴۴۱۱۶۹۸ آقای پیام
۳ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی آقای دکتر کاراپتیان ۰۹۱۴۱۴۱۱۸۵۸ آقای پیام
۴ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی) خانم دکتر ایلخانی پور ۰۹۱۴۴۴۳۰۵۱۶ خانم علیزاد
۵ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی خانم مهندس حبیبی ۰۹۱۴۶۰۴۰۹۲۹ خانم اسدنژاد
۶ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی خانم مهندس حبیبی ۰۹۱۴۶۰۴۰۹۲۹ خانم اسدنژاد
۷ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته   مهندسی علوم و صنایع غذایی خانم دکتر ایلخانی پور ۰۹۱۴۴۴۳۰۵۱۶ خانم علیزاد
۸ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی خانم مهندس حبیبی ۰۹۱۴۶۰۴۰۹۲۹ خانم اسدنژاد
۹ کشاورزی و منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته کاردانی تکنولوژی مواد غذایی آقای مهندس محمدی ۰۹۱۴۴۴۷۰۳۷۲ خانم علیزاد
۱۰ کشاورزی و منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته کاردانی علمی کاربردی امور زراعی و باغی آقای مهندس محمدی ۰۹۱۴۴۴۷۰۳۷۲ خانم علیزاد
۱  فنی و مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست      
۲  فنی و مهندسی کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی   خانم مهندس قزلباش ۰۹۱۴۱۸۹۴۳۷۳ خانم رضایی
۳  فنی و مهندسی کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر     آقای پیام
۴  فنی و مهندسی کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی خانم مهندس قزلباش ۰۹۱۴۱۸۹۴۳۷۳ خانم رضایی
۵  فنی و مهندسی کارشناسی ناپیوسته  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست     خانم اسدنژاد
۱ علوم کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش ژنتیک آقای مهندس مبادرثانی ۰۹۱۴۳۴۶۴۵۷۹ خانم رضایی
۱  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته  صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذایی آقای مهندس محمدی ۰۹۱۴۴۴۷۰۳۷۲ خانم علیزاد
۲  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته  صنایع شیمیایی - صنایع شیمیایی خانم مهندس قزلباش ۰۹۱۴۱۸۹۴۳۷۳ خانم رضایی
۳  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته کامپیوتر -نرم افزار کامپیوتر     آقای پیام
۴  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته گرافیک - گرافیک آقای حسین زاده ۰۹۱۴۱۸۶۲۶۵۵ خانم اسدنژاد
۵  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری آقای حسین زاده ۰۹۱۴۱۸۶۲۶۵۵ خانم اسدنژاد
۶  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته تأسیسات - حرارت مرکزی و تهویه مطبوع آقای حسین زاده ۰۹۱۴۱۸۶۲۶۵۵ خانم اسدنژاد

 


آخرین به روز رسانی ( دوشنبه ۲۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۵ )
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044