صفحه اصلی

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ۹۹۲ PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برنامه هفتگی نیمسال دوم رشته مهندسی عمران کارشناسی ارشد
کد_درس نام_درس لینک کلاسها روز ساعت_شروع ساعت_پایان استاد هفته
۱۴۰۰۵۰۵ ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی سه شنبه ۱۴۳۰ ۱۷۰۰ سکوتی هر هفته
۱۴۰۰۵۰۷ مدیریت کیفیت منابع آب سه شنبه ۱۷۰۰ ۱۹۳۰ بهرامی-بهنام هر هفته
۱۴۰۰۵۰۶ هواشناسی و تغییر اقلیم چهار شنبه ۱۴۳۰ ۱۷۰۰ بهمنش هر هفته
۱۴۰۰۵۰۸ کاربرد RS و  GIS در مهندسی عمران و آزمایگاه چهار شنبه ۱۷۰۰ ۱۹۳۰ امینی رکان-امین هر هفته
برنامه هفتگی نیمسال دوم رشته مهندسی باغبانی کارشناسی ارشد
کد_درس نام_درس لینک کلاسها روز ساعت_شروع ساعت_پایان استاد هفته
۱۷۰۱۴۰۵ فیزیولوژی درختان میوه دو شنبه ۱۷۰۰ ۱۸۳۰ حبیبی دستجرد - زیبا هر هفته
۱۷۰۱۴۰۶ اصلاح درختان میوه دو شنبه ۱۸۴۵ ۲۰۱۵ حبیبی دستجرد - زیبا هر هفته
۱۷۰۱۴۰۸ عملیات درختان میوه سه شنبه ۱۷۱۵ ۱۸۴۵ رضازاد باری-لعیا هر هفته
۱۷۰۱۵۱۳ مهندسی ژنتیک سه شنبه ۱۸۴۵ ۲۰۱۵ بابایی - لاوین  هر هفته
۱۷۰۱۵۰۲ تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی چهار شنبه ۱۷۰۰ ۱۸۳۰ علی رضالو - ابوالفضل  هر هفته
۱۷۰۱۴۰۱ تغذیه و متابولیسم گیاهی چهار شنبه ۱۸۴۵ ۲۰۱۵ فجری - ابوالحسن هر هفته
برنامه هفتگی نیمسال دوم رشته علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
کد_درس نام_درس لینک کلاسها روز ساعت_شروع ساعت_پایان استاد هفته
۱۱۰۰۴۰۸ عملیات واحد پیشرفته سه شنبه ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ علمی هر هفته
۱۱۰۰۴۰۳ خواص فیزیکی مواد غذایی سه شنبه ۱۷۰۰ ۱۹۰۰ حق جو - سارا هر هفته
۱۱۰۰۴۰۷ پدیده های انتقال در صنایع غذایی چهار شنبه ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ امیری-صابر هر هفته
۱۱۰۰۴۰۲ کاربرد نرم افزار های محاسباتی در صنایع غذایی چهار شنبه ۱۷۰۰ ۱۹۰۰ استادان مویدزاده و عباسی  هر هفته
             

 


آخرین به روز رسانی ( چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۵ )
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044