صفحه اصلی

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


برنامه هفتگی رشته میکروبیولوژی ترم ۱ PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹
برنامه هفتگی رشته میکروبیولوژی ترم ۱
کد_درس روز ساعت_شروع ساعت_پایان نام_درس استاد کلاس هفته
۱۷۳۴۳۲ شنبه ۸۳۰ ۱۰۰۰ مبانی گیاه شناسی قادری - ندا کلاس ۱۰۱ هفته های فرد
۱۷۳۴۳۲ شنبه ۱۰۱۵ ۱۱۴۵ مبانی گیاه شناسی قادری - ندا کلاس ۱۰۱ هر هفته
۱۷۳۲۰۲ شنبه ۱۲۰۰ ۱۳۳۰ شیمی عمومی ۱ محمود سنجری کلاس ۱۰۱ هر هفته
۱۷۳۲۰۲ شنبه ۱۴۰۰ ۱۵۳۰ شیمی عمومی ۱ محمود سنجری کلاس ۱۰۱ هفته های فرد
۱۷۳۲۰۳ شنبه ۱۴۰۰ ۱۵۳۰ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ محمود سنجری آزمایشگاه ۱ هفته های زوج
۱۷۳۴۳۳ سه شنبه ۱۵۴۵ ۱۷۱۵ آز مبانی گیاه شناسی رضازاد باری-لعیا آزمایشگاه ۱ هفته های زوج
۱۱۰۳ چهار شنبه ۱۴۰۰ ۱۵۳۰ فارسی یاسینی-امید کلاس ۱۰۲ هر هفته
۱۱۰۳ چهار شنبه ۱۵۴۵ ۱۷۱۵ فارسی یاسینی-امید کلاس ۱۰۲ هفته های زوج
۱۷۳۲۰۰ پنج شنبه ۱۰۱۵ ۱۱۴۵ ریاضی عمومی ۱ محمد بهروش کلاس ۱۰۱ هر هفته
۱۷۳۲۰۰ پنج شنبه ۱۲۰۰ ۱۳۳۰ ریاضی عمومی ۱ محمد بهروش کلاس ۱۰۱ هفته های فرد
۱۷۳۲۰۶ پنج شنبه ۱۴۰۰ ۱۵۳۰ فیزیک عمومی ۱ لطف زاد پاک-امین کلاس ۱۰۱ هر هفته
۱۷۳۲۰۶ پنج شنبه ۱۵۴۵ ۱۷۱۵ فیزیک عمومی ۱ لطف زاد پاک-امین کلاس ۱۰۱ هفته های فرد
۱۷۳۲۰۷ پنج شنبه ۱۵۴۵ ۱۷۱۵ آزمایشگاه فیزیک ۱ لطف زاد پاک-امین آزمایشگاه ۱ هفته های زوج

 


آخرین به روز رسانی ( چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۶ )
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044